Spring naar inhoud

LID WORDEN

Als je na het lezen van onze site benieuwd bent geworden naar ons koor en je wilt een keer kennis komen maken dan ben je van harte welkom.

Je kunt dan vooraf contact opnemen met Marja Poels, voorzitter@standtogether.nl, of kom een keer luisteren bij één van onze optredens.

 

Repetities:

Wij repeteren iedere woensdagavond in Ontmoetingscentrum de Werf, Kerkweg 46c in Schiedam van 20.00 – 22.00 uur.
Er is gedurende de maanden juli en augustus een zomerstop.

Voor aspirant-leden is een kennismakingstraject opgezet.
Tijdens deze periode zijn vooral de voorzitter, Marja Poels en penningmeester Anneke van Schooten de contactpersonen.

De eerste keer dat je als aspirant lid komt kijken kan er plaats genomen worden bij de zangstem waarbij je je prettig voelt. Er wordt een oefenmap uitgereikt zodat er tijdens die repetitie meegekeken kan worden.

In de tweede of derde week zal de dirigent een kleine zangtest afnemen. Andere koorleden zullen daarbij niet aanwezig zijn. Mocht de test goed verlopen dan krijg je een plaats aangewezen binnen de geschikte zangpartij.

De secretaris zal dan een inschrijfformulier toezenden.

Naast jou zit een “buddy” die zorg heeft voor je, als nieuwe koorlid. Advies is om vooral veel te luisteren en mee te lezen in de partituren en bij nieuw in te studeren repertoire direct proberen mee te doen. Het koor beschikt over een uitgebreid repertoire en het is vanzelfsprekend dat er geruime tijd overheen zal gaan voordat je het bestaande repertoire je eigen hebt gemaakt. De dirigent zal in de eerste weken vinger aan de pols houden.

Het bestuur gaat ervan uit dat koorleden bij alle repetities EN uitvoeringen aanwezig zijn. Mocht je je echter toch een keer willen afmelden voor een repetitie dan kan dat bij Coby Verdoes,  a.verdoes@caiway.nl.

In de pauze van de repetitie wordt koffie/thee geschonken. Koffie/thee is bij de contributie ingegrepen.

Op de eerste woensdag van de maand is er na de repetitie de mogelijkheid om met elkaar een borrel te drinken en gezellig bij praten. Dit is echter wel voor eigen rekening. 

Partituren

De eerste 2 weken ontvang je een oefenmap met partituren erin. Bij definitief lidmaatschap wordt een map overhandigd die je kan gebruiken tijdens de repetities. De partituren die je tijdens de repetities ontvangt kan je in die map bewaren. Hierop kunnen tijdens repetities aantekeningen worden gemaakt. Partituren en accessoires blijven eigendom van het koor.

Contributie

Het koorseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. De hoogte van de contributie wordt bepaald in de Algemene Ledenvergadering en de contributie wordt ook betaald gedurende de zomerstop, dus 12 maanden per jaar. De contributie voor het seizoen 2023 is bepaald op € 22,50 per maand. De penningmeester verzoekt je de contributie over te maken op banknummer NL05INGB0007465438 t.n.v. Stand Together.

Website

Voor toegang tot het besloten deel van de site wordt een inlogcode gegeven zodra het inschrijfformulier ingevuld is teruggestuurd. Het is belangrijk regelmatig op de site te kijken; het bestuur zet onder “koornieuws” mededelingen die van belang zijn. Daarnaast wordt er regelmatig via de mail gecommuniceerd.


Uitvoeringen

De data van uitvoeringen worden vroegtijdig gecommuniceerd en staan ook op de site.
Via datumprikker wordt gevraagd aan- of afwezigheid bij optredens aan te geven.|
Mochten er voor een optreden kleding-voorschriften zijn dan wordt dit ook ruim van te voren meegedeeld.

Huishoudelijk Reglement

Wij wijzen je vooral, als nieuw koorlid, op de Statuten en Huishoudelijk Reglement
Mocht je nog vragen hebben aarzel niet en neem contact op met:
Marja Poels, voorzitter:
voorzitter@standtogether.nl

Anneke van Schooten, contactpersoon nieuwe leden en penningmeester:
penningmeester@standtogether.nl

Erna Roodbol: secretaris:
secretaris@standtogether.nl

emailteken