Spring naar inhoud

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Stand Together

Wie zijn wij:
Stand Together heeft als doel in vriendschappelijke sfeer de zangkunst te beoefenen. Stand Together organiseert en/of werkt mee aan evenementen en concerten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Stand Together heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

Bezoekers aan de website
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gegevensbescherming
Neem je met Stand Together contact op, dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:

  • om je aan te melden voor een optreden.
  • voor ontvangst van de Stand Together-Nieuwsbrief.- na aanmelding als donateur
  • als je een vraag stelt aan Stand Together, middels een contactformulier over eventueel lidmaatschap

Hoe lang bewaren we persoonsgegeven
Stand Together bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 Nieuwsbrief
Heb je je aangemeld als donateur en ontvang je zodoende de Nieuwsbrief, dan sturen we je die toe zolang je je niet afmeldt. Schrijf je je uit voor de Nieuwsbrief, dan verwijdert Stand Together je gegevens uit die database. De wijze van uitschrijven vind je in elke afzonderlijke Nieuwsbrief.
Gegevens die we van donateurs in een database opslaan zijn:

Naam, adres, woonplaats en emailadres.

Beeld- en geluidgegevens
Wanneer Stand Together bij een evenement beeld- of geluidopnamen maakt, of laat maken, zal zij dit aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer Stand Together gebruik maakt van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zal Stand Together er op toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacy beschermende normen in acht neemt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stand Together verstrekt GEEN informatie vanuit het register aan derden of dit moet zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Iedereen van wie Stand Together persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerkt heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot secretaris@standtogether.nl 

Social media button
Stand Together wil berichten gemakkelijk delen, en gebruikt daarvoor ook bij digitale communicatie social media button van Facebook.. Facebook werkt met cookies en houdt zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van dit social media kanaal kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Diensten aan/van derden
Met elke organisatie waarmee Stand Together een contract opstelt voor een optreden, verklaart deze organisatie de privacy-regels van de AVG in acht te nemen.

Stand Together wil je erop wijzen dat je ook altijd een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op //autoriteitpersoonsgegevens.nl.